Informácie o projekte:

 

 

 

Názov: ENTERPRISE AS INNOVATION TO CREATE NEW WORK PLACES AT TIME OF
GLOBAL CRISIS - INNOVACREAWORK

Program: LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Sub-programme: LEONARDO DA VINCI

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je podporiť INNOVACREAWORK ako jeden z kľúčových kompetencií v súvislosti s aktívnym občianstvom a globálnej ekonomiky. Inovatívny program, ktorý vznikol v Španielsku bude implementovaný do všetkých partnerských krajín s cieľom podporiť dosiahnutie nových zručností pre nové pracovné miesta a presadzovanie konkurencieschopnosti a inovácií.
Centrom je program "APRENDE EMPRENDER" (" STAŤ SA PODNIKATEĽOM"), ktorý sa vytvoril v Španielsku a úspešne predstavil odborné vzdelávanie a prípravu v tejto krajine. Cieľom projektu je uľahčenie prístupu metód a stratégií integrovaným a multidisciplinárnym spôsobom prostredníctvom rôznych agentov (partnerských inštitúcií, cieľových skupín, miestnych komunít, učiteľov, lektorov, tútorov a pod.). 
Podnikateľský inkubátor a technologické centrum získa interaktívny internetový portál, spolu s učebnými a metodickými materiálmi, ktoré budú zamerané na vzdelávanie budúcich podnikateľov novou inovatívnou metódou a novými formami.

Výsledky projektu:

1. Nové overené materiály "Európskeho sprievodcu, ako sa stať podnikateľom" – návrh
2.  Preklad programu "Aprende Emprender"  - "Stať sa podnikateľom "
3.  Vzdelávanie v technických detailoch programu  "Stať sa podnikateľom " 
4.    Materiály v súlade so systémom odborného vzdelávania a prípravy v slovenskom jazyku
5.    Brožúry o projekte
6.    Záverečná správa projektu
7.    CD-ROM
8.    Finálna verzia materiálov "Európskeho sprievodcu, ako sa stať
podnikateľom "

Partneri projektu:

1.    ANPE SINDICATO INDEPENDIENTE DE CASTILLA Y LEON
DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL. CONSEJERIA DE
2.    EDUCACION. JUNTA DE CASTILLA Y LEON
3.    KERIGMA-INSTITUTO DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DE BARCELOS
4.    Centros Europeos de Empresas e Innovacion de Castilla y Leon, S.A.
5.    CUMBRIA CREDITS LIMITED
6.    Bursa Elektronikciler Odası
7.    Mazovian In Service Teacher Training Centre
8.    SOCIAL & CULTURAL COUNCIL OF THE PREFECTURE OF MAGNESIA
9.    The Frans Suell and Jorgen Kock Upper Secondary School
10.    Uludag Unıversity Vocational School of Technical Sciences
DEMIRTASPASA ENDUSTRI MESLEK VE TEKNIK LISESI / DEMIRTASPASA
11.    TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL
BURSA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU / BURSA PROVINCIAL DIRECTORATE OF
12.    NATIONAL EDUCATION
13.     Podnikateľský inkubátor a technologické centrum

 

Harmonogram projektu:

Číslo

Plánovaný termín

Popis

1.

Január 2011

Koordinačné stretnutie vo Veľkej Británii

2.

Apríl 2011

Launch conference v Salamance (Španielsko)

3.

Máj - September 2011

Preklad všetkých relevantných materiálov do slovenského jazyka a oboznámenie sa s programom "APRENDE A EMPRENDER"

4.

Október 2011

Technologický tréning vo Varšave zameraný na nástroje programu "APRENDE A EMPRENDER" pre učiteľov

5.

Október 2011- Máj 2012

Implementácia programu "APRENDE A EMPRENDER" v jednotlivých partnerských krajinách

6.

Január 2011 – September 2012

Diseminácia výsledkov projektu

7.

jún 2012

Finálna verzia všetkých materiálov nástrojov projektu

8.

September 2012

Spracovaná Záverečná hodnotiaca správa. Aktualizácia web stránky.

 

 

Pilotný kurz prebehol úspešne

V dňoch 17. a 24. februára 2012 prebehol v priestoroch BIaTC Banská Bystrica pilotný kurz zameraný na podporu budúcich podnikateľov. Kurz bol realizovaný vďaka medzinárodnému projektu INNOVACREAWORK v rámci transfer u inovácií cez partnerstvá Leonardo da Vinci.

Kurzu sa celkovo zúčastnilo 17 účastníkov, ktorých spájala túžba začať podnikať. Počas prvého seminára sa budúci podnikatelia dozvedeli ako pracovať s unikátnym webovým nástrojom a prostredníctvom neho si otestovať svojho podnikateľského ducha, svoju ideu a pripraviť si svoj podnikateľský plán. Obsah kurzu bol doplnený o právny rámec podnikania v SR a možnosti financovania podnikateľských aktivít.

Kurz bol obohatený aj návštevou úspešného podnikateľa, ktorý sa s účastníkmi podelil o svoje postrehy a zážitky zo svojho podnikania.

Veríme, že kurz bol pre účastníkov prínosom a pomôže im na ceste k úspechu v podnikaní, a tešíme sa na ich postrehy, ktoré nám umožnia skvalitniť obsah kurzu do budúcnosti.

 

 

Výsledky súťaže o najlepší podnikateľský projekt.

 

 

Dňa 31.7.2012 bola oficiálne uzavretá súťaž v rámci projektu „Innovacreawork“. Do súťaže sa zapojili účastníci oboch pilotných kurzov. Z prijatých podnikateľských plánov boli vybraté tri najlepšie, ktoré budú publikované ako príklady v záverečných materiáloch projektu. Autor víťazného projektu sa zároveň zúčastní záverečného stretnutia k projektu v Turecku, kde sa stretne s víťazmi z ostatných krajín a bude mať príležitosť získať skúsenosti, pre ďalšie podnikanie.

 

Por. číslo

Meno súťažiaceho / súťažiacich

Bodovacie kritériá – počet bodov/max. bodov

Body spolu

Inovatívny charakter projektu alebo myšlienky

Životaschopnosť projektu

Originalita a kreativita projektu

Prezentácia

1.

Tuhárska Martina

29/30

30/30

28/30

10/10

97/100

2.

Škarbová Eva

27/30

29/30

29/30

10/10

95/100

3.

Pavčík Igor, Pavčík Filip, Vozárová Katarína

27/30

27/30

30/30

10/10

94/100

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Slovenčina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext