Informácie o projekte:

Názov:  THE NEW JOBS & NEW SKILLS - BRIDGING THE GAP

Program: PROGRESS 2011 - Výzvy na predkladanie projektov v rámci hlavnej iniciatívy - "Program pre nové zručnosti a pracovné miesta".

Projekt “The New Jobs  & New Skills – Bridging the Gap“ ("Nové pracovné miesta a nové zručnosti - Preklenutie priepasti") je spoločným partnerstvom zahŕňajúcim organizácie z Nemecka, Portugalska, Slovenska, Turecka a Spojeného kráľovstva. Cieľom projektu je prispieť k naplneniu cieľov programu PROGRESS 2011 - Výzvy na predkladanie projektov v rámci hlavnej iniciatívy - "Program pre nové zručnosti a pracovné miesta".

V rámci projektu “NS&NJ” sa snažíme v priebehu 12 mesiacov zdieľať osvedčené postupy a to nielen v zúčastnených inštitúciách, ale aj v iných inštitúciách v krajinách zapojených do partnerstva s kľúčovými aktérmi a zúčastnenými stranami, ktoré majú vplyv na otázky rozvoja zručností, nesúlad zručností a požiadaviek trhu práce.

Projekt “New Jobs & New Skills- Bridge the Gap “ je financovaný Európskou komisiou,  koordinovaný spoločnosťou Kerigma (Portugalsko), v spolupráci s GSI – medzinárodná spoločnosť pre zváraciu techniku (Nemecko), IPCA – Polytechnický inštitút Cávado e Ave  (Portugalsko), BIC Banská Bystrica – Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica (Slovensko), BELKTRO – člen komory Bursa Electronics (Turecko), TWIN Group (Spojené kráľovstvo).

Projekt Zmluva č. VS/2012/0517 bol financovaný s podporou Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu.

 

Ciele projektu:

• zdieľať osvedčené postupy medzi rôznymi partnermi a tiež medzi aktérmi na trhu práce;

• zoznámiť sa s existujúcimi nástrojmi diagnostiky a prognózy zručností v európskych inštitúciách;

• zvýšiť povedomie o tom, ako vytvoriť metodiku pre predvídanie kvalifikačných potrieb;

• zvýšiť vedomosti o tom, ako prispôsobiť systém odbornej prípravy dopytu po vybraných zručnostiach.

 

Výstupy projektu:

- Prototyp - "ideálny model -" softvér pre spájanie požiadaviek – dopytu a ponuky na zručnosti

- Brožúra prípadových štúdií – analýza osvedčených postupov týkajúcich sa spolupráce medzi zamestnávateľmi, podpornými  systémami, vzdelávacími inštitúciami a verejnými službami

- Toolkit – príručka v jednotlivých jazykoch projektu – správy z jednotlivých národných workshopov

 

Ďalšie informácie a výstupy projektu nájdete na:

www.newskillsnewjobs.eu

http://www.ipca.pt/nsnj/

http://www.facebook.com/newskillsnewjobs

Slovenčina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext