Názov spoločnosti

Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica, s. r. o. (BIC Banská Bystrica, s. r. o.)

Podnikateľský inkubátor

BIC Banská Bystrica, s.r.o.
Rudohorská 33
974 11  Banská Bystrica
Slovensko
IČO: 31 609 465
IČ DPH: SK2021109992
Tel. č.: 048/471 64 11

Číslo účtu: 2920910268/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2091 0268
BIC – SWIFT: TATRSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2023/S

Dozorný orgán inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

Vznik spoločnosti

24.06.1994

Predmet činnosti

 • prenájom nehnuteľností
 • sekretárske služby a prekladateľská činnosť - jazyk anglický a nemecký
 • podnikateľské poradenstvo
 • sprostredkovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti podnikania a financovania
 • poskytovanie software
 • automatizované spracovania dát
 • poskytovanie informácií z databánk
 • prenájom prístrojov vedenie účtovnej evidencie obchodná činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
 • reklamné činnosti

Poslanie

 • poskytovanie dlhodobej starostlivosti malým a stredným podnikateľom so zameraním na rozvoj ich podnikateľských aktivít
 • realizácia projektov a programov so zameraním na rozvoj sociálno-ekonomického prostredia v regióne

Vízia

 • stať sa nástrojom podpory rozvoja malých a stredných podnikateľov a regionálneho rozvoja poskytovaním komplexných poradensko-vzdelávacích služieb v Banskobystrickom regióne so zameraním na inovácie a moderné technológie
Angličtina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext