Prinášame Vám rozhovor s autormi úšpešného softvéru m.agenda. Aj takéto inovatívne nápady vznikajú v našom Business Innovation Center.

 

 

Porozprávajte nám niečo o svojom projekte.

Produkty, ktoré dnešné firmy produkujú, vznikajú v tímoch. Je jedno či je to jogurt, mobilná aplikácia, zateplenie bytového domu alebo spoločenská udalosť – všetko je to produktom spolupráce viacerých ľudí v rámci tímu. Pre efektívnu prácu potrebuje mať každý člen tímu k dispozícii aktuálne podklady, ako napr. úlohy s termínom a zadaním, súvisiace informácie a dokumenty - špecifikácie, zmluvy, ponuky, plány, ..., a tiež možnosť jednoduchým spôsobom komunikovať s ostatnými členmi tímu.

Tradične sa na komunikáciu využíva email, pomocou ktorého si členovia tímu vymieňajú dokumenty, zadávajú úlohy a posielajú všetky ďalšie informácie. Dokumenty si následne ukladajú na svoje počítače, kde s nimi pracujú a opätovne posielajú ostatným členom tímu.

Problémom takého prístupu je, že kľúčové informácie sú roztratené v emailových schránkach a na počítačoch jednotlivých členov tímu, dokumenty sú v rôznych verziách a nie je zrejmé, ktoré sú aktuálne. Informácie nie sú konzistentné: dokumenty sú oddelené od pripomienok a diskusie k nim, úlohy a ich obsah sú na rôznych miestach, informácie sú nezabezpečené a hrozí riziko ich straty pri poruche resp. strate počítača a pod. Situácia sa výrazne zhoršuje so zvyšovaním počtu členov v tíme a so zväčšovaním rozsahu projektov.

Počas našej profesionálnej praxe sme takú situáciu zažili viackrát a s ňou aj frustráciu z množstva „jalovej“ práce s hľadaním potrebných informácií. Skúšali sme rôzne systémy, ktoré sľubovali zmenu, ale žiadny nebol taký jednoduchý a efektívny, aký sme potrebovali, tak sme sa rozhodli vytvoriť vlastný a nazvali sme ho m.agenda.

m.agenda uvoľní kapacitu tímu na dosiahnutie cieľa a nie na boj o získanie základných informácií. Základom stratégie m.agendy je uložiť všetko, čo súvisí s tímom na jednom mieste, organizované, s históriou a verziovaním, s vyhľadávaním, s prístupovými právami, bezpečné, prístupné cez PC aj mobilné zariadenia, dostupné nie len pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov, sub-dodávateľov a ďalších členov tímu. m.agenda si získava ľudí svojou jednoduchosťou a prehľadnosťou, čomu sa veľmi tešíme, pretože to bol jeden z našich základných cieľov pri jej tvorbe.

Pre koho je váš produkt určený?

Každý tím, už aj ten najmenší dvojčlenný, potrebuje zdieľať informácie. m.agenda sa zameriava na tím a nemá obmedzenia vzhľadom na odvetvie, typ a zameranie tímu. Zákazníkov m.agendy možno nájsť v priemysle, obchode, službách, stavebníctve, spoločenských organizáciách aj školstve.

Ako sa vám darí napĺňať ciele vašej spoločnosti?

Pri založení spoločnosti Antastic sme sa zhodli, že máme radi softvér a chceme vytvárať produkty, ktoré budú na ňom založené. Povedali sme si, že chceme robiť výborný, fantastický softvér. Z pozitívneho hodnotenia m.agendy našimi zákazníkmi a aj z hodnotenia iných našich aktivít máme pocit, že sa nám to darí. Máme naozaj radi svoju prácu a úprimne sa tešíme, keď naše produkty pomáhajú ostatným a majú ich radi.

Ako máte rozbehnuté marketingové aktivity?

Musíme sa priznať, že marketing sa nám nedarí podľa našich predstáv. Najskôr sme nemali šťastie na marketingovú agentúru, potom sme si nevedeli nájsť dosatok času. Zisťujeme, že marketing je nevyhnutnou súčasťou produktového cyklu a platí tu rovnako, ako všade: čo má mať kvalitný výsledok, tomu treba venovať energiu, čas a zdroje. Je to rozhodne oblasť, kde máme priestor na zlepšovanie.

Čím nás prekvapíte v blízkej budúcnosti? Aké sú Vaše plány?

Ako sme už naznačili, budeme ďalej tvoriť softvér. Neustále rozvíjame m.agendu, tvoríme softvér na zákazku podľa potrieb našich zákazníkov a chystáme aj ďalšie nové produkty, ktoré budú tímom a firmám pomáhať byť ešte efektívnejšími.

Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov pri plnení Vašich cieľov.

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Obchodný priestor

Ponúkame na prenájom obchodný priestor s celkovou rozlohou 52,44 m2, ktorý sa nachádza na prízemí budovy Podnikateľského a inovačného centra Banská Bystrica. Obchodný priestor má vstup z ulice a výklad do ulice, je vybavený klimatizá...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom

Ponúkame Vám na prenájom administratívny priestor o rozlohe 36,85 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy. Priestor je vybavený nastaviteľnou klimatizáciou. Uvedená mesačná cena je vrátane služieb a je konečná. V prípade akýchk...

Viac informácií
PrevNext