Názov spoločnosti

Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica, s. r. o. (BIC Banská Bystrica, s. r. o.)

Podnikateľský inkubátor

BIC Banská Bystrica, s.r.o.
Rudohorská 33
974 11  Banská Bystrica
Slovensko
IČO: 31 609 465
IČ DPH: SK2021109992
Tel. č.: 048/471 64 11

Číslo účtu: 2920910268/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2091 0268
BIC – SWIFT: TATRSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2023/S

Dozorný orgán inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

Vznik spoločnosti

24.06.1994

Predmet činnosti

 • prenájom nehnuteľností
 • sekretárske služby a prekladateľská činnosť - jazyk anglický a nemecký
 • podnikateľské poradenstvo
 • sprostredkovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti podnikania a financovania
 • poskytovanie software
 • automatizované spracovania dát
 • poskytovanie informácií z databánk
 • prenájom prístrojov vedenie účtovnej evidencie obchodná činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
 • reklamné činnosti

Poslanie

 • poskytovanie dlhodobej starostlivosti malým a stredným podnikateľom so zameraním na rozvoj ich podnikateľských aktivít
 • realizácia projektov a programov so zameraním na rozvoj sociálno-ekonomického prostredia v regióne

Vízia

 • stať sa nástrojom podpory rozvoja malých a stredných podnikateľov a regionálneho rozvoja poskytovaním komplexných poradensko-vzdelávacích služieb v Banskobystrickom regióne so zameraním na inovácie a moderné technológie
English

We set up your Virtual Office

We offer virtual office for companies, which for various reasons do not want to run their own office space. Your company will be based in our offices - in Business Incubator. In this way, companies have the option to save operatio...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 day

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 hour

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 8 hours

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Coworking office 4 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 96 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office – full

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 24 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií
PrevNext